Your license is invalidated. Please go to: Rokanthemes > Rokanthemes Theme > Activation Purchase Code

Politica de confidentialitate

Moaryarty Home SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J16/1392/2019, avand CUI: 41075507 si sediul social in Craiova, str. Fratii Golesti, nr 117, bloc 49IVA, ap 19, numita in continuare SOCIETATEA, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului web www.optigen.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web in vederea efectuarii de comenzi online. 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, SOCIETATEA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate. SOCIETATEA este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 22004 din 04.11.2020.    

Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea și sa fim deschiși cu privire la  modul in care utilizam datele dumneavoastra personale.

Aceasta declaratie este pentru a va inștiinta asupra tipului de informatii colectate de la clienti și la modul in care utilizam aceste informatii. 

Moaryarty Home SRL proceseaza și stocheaza date cu caracter personal in UE și este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cat și cu principiile stabilite in acest document.

Website-ul www.optigen.ro functioneaza in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor ("GDPR"), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.

Aceasta declaratie de confidentialitate se afla in responsabilitatea Klasse Jobs Consulting, care detine responsabilitatea generala pentru asigurarea conformitatii.

Moaryarty Home SRL va determina scopurile și metodele de procesare a datelor introduse și colectate online, fiind considerat controlor al datelor.

1.     Principii de protectie a datelor  

Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite și legitime.  Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta și transparenta;
Toate datele personale vor fi pastrate confidential și stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat și de la dreptul de portabilitate al datelor. 

2.     Datele personale

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect).
Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (și anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc. 

3.     Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

Numele și datele de contact (Colectam numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa poștala, numarul de telefon și alte date de contact similare)
Colectam parolele, indiciile pentru parole și informatii de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului.
Colectam date despre dispozitivul dvs. și despre modul in care dvs. și dispozitivul interactionati cu produsele noastre.
Colectam date despre caracteristicile pe care le utilizati, articolele pe care le achizitionati și paginile web pe care le vizitati.
Colectam date despre dispozitivul și reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile regionale și setarile de limba.

4.     Scopul colectarii datelor personale

informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;
pentru indeplinirea obligatiilor legale in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum și in materie de arhivare.
trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),  numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.
cercetare de piata, urmarire și monitorizare a vanzarilor și comportamentului clientului/cumparatorului.
De asemenea, Moaryarty Home SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora și numai in scopurile mentionate la punctul 16.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta și ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori, furnizori de servicii de administrare, personalizare și imbunatatire a site-urilor.

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate și catre Parchetul General, Politie, instantele judecatorești și altor organe abilitate ale statului, in baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

5.     Utilizarea datelor personale

vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate și vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopul mai sus mentionat.
vom pastra informatiile clientului pentru perioada in care contul sau este activ, pentru oricare din scopurile mentionate mai sus (pct. 4).
accesul la datele personale este strict limitat personalului Moaryarty Home SRL, asociatilor care detin autorizatia necesara și nevoia clar definita pentru utilizarea datelor.
Daca utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugati sa ne contacteze la adresa de email dpo@optigen.ro

6.     Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica și mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat și impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

Intrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la adresa de email dpo@optigen.ro

7.     Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

clientii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate.
pentru pastrarea datelor personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta.
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale ( daca la solicitarea unui tert, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ),  va rugam sa ne contactati la adresa de email: dpo@optigen.ro

Cerere semnata și datata.

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Moaryarty Home SRL, conform celor descrise in prezentul document;

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Moaryarty Home SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Moaryarty Home SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

- dreptul la ștergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 •  acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 •  in cazul in care este retras consimtamantul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
  Este posibil ca, in urma solicitarii de ștergere a datelor, Moaryarty Home SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Moaryarty Home SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

- dreptul la opozitie – in ceea ce privește activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Moaryarty Home SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Moaryarty Home SRL poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit și fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: dpo@optigen.ro .

8.     E-mailuri de marketing

Moaryarty Home SRL are dreptul sa trimita clientilor e-mailuri de marketing cu consimtamantul acestora. Aceasta forma specifica de consimtamant trebuie data in mod liber, informata specific și precis.

Aceste cereri sunt indeplinite in momentul in care clientii au optat sa primeasca e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifand sectiunea „Abonarea la newsletter", afișata la intregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere precum și in contul personal.

*Prin text se inteleg acele comunicari de tip sms trimise pe telefonul mobil sau notificarile push ce apar in browserul de Chrome sau Firefox.

Clientii vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fara costuri, asupra procesarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, fara a trebui sa furnizeze justificari concrete. Clientii pot face acest lucru dand click pe linkul „Dezabonare" care apare in mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la office@optigen.ro. Odata ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

*E-mailurile de marketing contin informatii pe care le consideram interesante pentru client, promotii și oferte de ultima ora legate de produsele și serviciile noastre.

9.     Plangeri

clientii au dreptul sa adreseze o plangere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile și plangerile vor fi prelucrate de catre Klasse Jobs Consulting in timp util și in concordanta cu procedurile interne. 
 Plangerile pot fi trimise la adresa dpo@optigen.ro

in cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale și Moaryarty Home SRL nu a tratat plangerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plangere autoritatii superioare( ANSPDCP ) .

10.  Modificari ale acestei politici

Aceasta politica poate fi actualizata din cand in cand, de exemplu in urma modificarii legislatiei relevante sau schimbarii structurii corporative in cadrul Moaryarty Home SRL.

In cazul in care se fac modificari ale acestui material, clientii vor fi notificati pe e-mail sau prin intermediul website-ului inainte ca schimbarile sa intre in vigoare.

Incurajam clientii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce privește practicile noastre de confidentialitate.

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI ATI LUAT LA CUNOȘTINTA FAPTUL CA VA SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENTIE, DREPTUL DE OPOZITIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VA ADRESA JUSTITIEI IN CAZ DE INCALCARE A DREPTURILOR,  GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  ȘI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

Moaryarty Home SRL administratorul website-ului www.optigen.ro stocheaza si prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu Legea privind protectia datelor cu caracter personal Nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Ce este politica de utilizare Cookie-uri?

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de Moaryarty Home SRL, cu sediul social in Craiova.

2. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si sunt complet "pasive" (nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Cookie-urile pot asigura o interactiune mai rapida si mai usoara intre utilizatori si site-urile web. Spre exemplu, in momentul autentificarii unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate intr-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fara sa fie nevoie sa se autentifice din nou.

In  alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informatii referitoare la activitatile desfasurate de utilizator pe o anumita pagina web, astfel incat acesta sa isi poata relua usor respectivele activitati la o accesare ulterioara a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie sa arate utilizatorului, astfel incat acesta sa nu fie nevoit sa isi aminteasca acest lucru sau sa navigheze intregul site de la inceput. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte" care ii spun utilizatorului exact unde a ramas in cadrul unui site web.

In mod similar, cookie-urile pot stoca informatii referitoare la produsele comandate de catre utilizator pe un site de comert electronic, facand astfel posibil conceptul de „cos de cumparaturi".

4. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cookie-urile fixe sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Fișiere de tip cookie absolut necesare va permit sa navigati pe Website și sa ii utilizati functiile de baza. De obicei, acestea sunt instalate doar ca raspuns la actiunile efectuate de dvs. care echivaleaza cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.
Fișiere de tip cookie privind functionalitatea sunt utilizate pentru a va recunoaște atunci cand reveniti pe Website-ul nostru și ne permit sa va oferim functii imbunatatite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferintelor dvs.  Aceste fișiere de tip cookie colecteaza informatii anonime și nu pot urmari navigarile dvs. pe alte site-uri web.
Fișiere de tip cookie analitice și privind performanta ne permit sa recunoaștem și sa numaram utilizatorii și sa colectam informatii despre modul in care este utilizat Website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des). Aceasta ne ajuta sa imbunatatim modul in care functioneaza Website-ul nostru, de exemplu, asigurand ca puteti gasi ușor ceea ce cautati. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 1 ani. In ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare poate sa varieze şi in unele cazuri poate depaşi 2 ani.
Website-ul optigen.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website sa analizeze modul in care utilizati respectivul Website. Informatiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de catre dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate in UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informatii in scopul evaluarii utilizarii de catre dvs. a Website-ului, elaborand rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizand alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului.
Fișiere de tip cookie privind marketing și identificarea publicului tinta inregistreaza vizita dvs. pe Website-ul nostru, paginile pe care le-ati vizitat și link-urile pe care le-ati accesat. Vom utiliza aceste informatii pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecventa cu care puteti vedea o reclama și pentru a ajuta la masurarea eficientei campaniilor publicitare. De asemenea, putem impartași aceste informatii cu terte-parti (cum ar fi agentii de publicitate) in acest scop. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. In ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare poate sa varieze şi in unele cazuri poate depaşi 2 ani.
Fișiere de tip cookie privind retelele sociale va permit sa impartașiti pe site-ul web activitatea dvs. pe retele sociale, cum ar fi Facebook.

5. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentrua facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

6. Stergerea Cookie-urilor

Limitarea folosirii Cookie-urilor sau ștergerea lor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web. Daca totusi doresti sa le stergi, sectiunea "Help" din browser-ul pe care il folosesti, ar trebui sa ofere instructiuni cu privire la modul de a localiza fisierul sau directorul care stocheaza cookie-uri.

Va puteti retrage consimtamantul privind fișierele de tip cookie in orice moment.

In cazul in care doriti sa eliminati fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și sa configurati browserul dvs. web astfel incat sa refuze fișiere de tip cookie, puteti sa utilizati setarile privind preferintele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteti gasi setarile de navigare referitoare la fișiere de tip cookie in meniurile „Optiuni”, „Instrumente” sau „Preferinte” din browserul web pe  care il utilizati pentru a accesa Website-urile noastre. In functie de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obtine mai multe informatii, va rugam sa vizitati website-ul browserelor dvs.:

Setari cookie in Internet Explorer – Internet Explorer;
Setari cookie in Firefox – Firefox;
Setari cookie in Chrome – Chrome;
Setari cookie in Safari – Safari;
Setari cookie in Edge – Edge;
Setari cookie in Opera – Opera.
Te rugam sa retii ca prin stergerea sau dezactivarea cookie-urile viitoare, experienta ta de utilizator poate fi afectata si s-ar putea sa nu fii in masura sa profiti de anumite functii ale site-ului nostru.

Mai multe detalii despre cookies poti afla de aici: http://www.allaboutcookies.org/.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat